Catalogo 1
MOTORI ASINCRONI TRIFASE

63 .. 315S


Catalogo 2
MOTORI AUTOFRENANTI

Motori asincroni trifase con freno a c.a. (63...200)
Motori asincroni trifase con freno a c.c (63...200)
Motori asincroni trifase (e monofase) con freno di sicurezza a c.c. (63...160S)Catalogo 3
MOTORI PIATTI ESTRUSI

Asincrono trifase e monofase (50...80)
Asincrono trifase e monofase con freno di sicurezza a c.c. (50...80)